info@sbskurzy.eu+421905659835

SBS kurzy

Vydaniu preukazu odbornej spôsobilosti predchádza úspešné absolvovanie odbornej prípravy vo forme kurzu odbornej spôsobilosti .

Spoločnosť Experience Group s.r.o. má Ministerstvom vnútra SR udelenú akreditáciu pod č. PPZ-B-2-009/2019-AKR na vykonávanie odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti podľa § 19 ods. 1 písm. a) a b) zákona o súkromnej bezpečnosti.

Nutné podmienky pre prácu v SBS

Odbornú prípravu na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu „ S „ alebo typu „ P „, teda kurz SBS môže absolvovať každý. Dokonca aj na skúšku odbornej spôsobilosti sa môže prostredníctvom akreditovanej osoby prihlásiť každý, kto absolvoval kurz SBS. Napriek tomu, ak aj úspešne zvládnete kurz a skúšku odbornej spôsobilosti SBS, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vám preukaz odbornej spôsobilosti SBS vydá len vtedy, ak spĺňate podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti a ďalšie kritériá podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.

 

Kurz odbornej spôsobilosti typu “ S “ 

 • vykonávanie fyzickej ochrany majetku a osôb (strážnik)
 • vykonávanie pátrania (detektív)               
 •  Cena 199 €

Kurz odbornej spôsobilosti typu “ P „

 • prevádzkovanie súkromnej 
  bezpečnostnej služby (konateľ)
 • vykonávanie fyzickej ochrany majetku a osôb
  (strážnik)
 • vykonávanie pátrania (detektív)                 
 • Cena 429 €

Školenia vykonávame aj pre tých, ktorí majú preukaz odbornej spôsobilosti a končí im 10 ročná platnosť.

CENA KURZOV SBS ZAHŔŇA

 • Učebné materiály
 • Odborná príprava v rozsahu 78 hod. alebo 100 hod.
 • Jeden deň pred skúškou opakovanie alebo konzultácia
 • Jeden deň organizácia skúšky

V cene kurzu sú zahrnuté nasledovné správne poplatky :

 • 16,50€ správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu “S” (hradí sa Ministerstvu vnútra SR),
 • 49,50€ správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu “P”
 • 16,50€ správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu “S” alebo “P” (hradí sa na skúške Ministerstvu vnútra SR za vydanie preukazu)

Čo nasleduje po úspešnom absolvovaní skúšky ? 

Po splnení zákonom stanovených podmienok sa môžete zamestnať ako pracovník súkromnej bezpečnostnej služby.