info@sbskurzy.eu+421905659835

Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Spoločnosť Experience Group s.r.o. so sídlom Cabaj č. 1514, 951 17 Cabaj – Čápor, IČO 51666 766. Adresa našej webovej stránky je: https://www.sbskurzy.eu.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

 

 

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Na našej stránke sú uvedené kontaktné formuláre, ktoré zbierajú údaje a to meno a priezvisko, telefónny kontakt, emailová adresa, ktoré uchovávame po určitú dobu nevyhnutnú na poskytnutie služby s prihliadnutím na ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o súkromnej bezpečnosti ), no takto zozbierané údaje nepoužívate na marketingové účely.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

Súčasťou prevádzky internetovej stránky sú služby tretích osôb Google Analytics a Google Search console slúžiace prevádzkovateľovi na poskytovanie kvalitnejších služieb návštevníkom internetovej stránky, vo vzťahu ku ktorým prevádzkovateľ nezhromažďuje a neuchováva osobné údaje.

S kým zdieľame vaše údaje

So žiadnymi ďalšími subjektami stránka www.kurzysbs.experiencegroup.sk nezdieľa osobné údaje.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Vaše kontaktné informácie

Kontakt pre informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov : kurzysbs@experiencegroup.sk

Dodatočné informácie

Spotrebiteľ vykonanou objednávkou služby ( resp. podpisom zmluvy ) v zmysle platných a účinných predpisov, podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 679/2016 udeľuje súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie osobných údajov na dobu nevyhnutnú na výkon práv a plnenie povinností prevádzkovateľa zo  zmluvy a plnenie povinností vyplývajúcich najmä zo zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o súkromnej bezpečnosti ), zo zákona  č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých, zákonov zo zákona o účtovníctve a z daňových predpisov a následnej povinnosti archivácie.

Prevádzkovateľ spracúva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje pre účely plnenia zmluvných povinností prevádzkovateľa ako dodávateľa služby voči dotknutej osobe ako odberateľovi primárne za účelom kontaktovania ohľadom objednania služby, prípadne informovaní o zmenách a podobne, plnenie povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, o účtovníctve a z daňových predpisov a následne povinnosti archivácie.

Rozsah spotrebiteľom poskytnutých osobných údajov: meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, kontaktný email, kontaktný telefón, číslo občianskeho preukazu, obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely v zmysle citovaných zákonov.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Spotrebiteľ berie na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Spotrebiteľ berie na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovej stránke spoločnosti Experience Group s.r.o. ( www.experiencegroup.sk, www.sbskurzy.eu,). Spotrebiteľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez jeho súhlasu.

 

 

Ako chránime vaše údaje

Všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy so spotrebiteľom a nebudú inak zverejnené, ani poskytnuté tretej strane a pod. Poskytovateľ služby postupuje pri nakladaní s osobnými údajmi tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.

Z akých tretích strán získavame údaje

Naša webová stránka kurzysbs.experiencegroup.sk nezískava údaje z tretích strán.

Aké automatizované rozhodovanie (spracovanie) a/alebo profilovanie robíme s údajmi používateľa.

Naša webová stránka neposkytuje službu, ktorá v sebe zahŕňa automatizované spracovanie a zbieranie údajov o používateľovi.

Požiadavky na zverejňovanie právnych predpisov v regulovanom odvetví

Naša webová stránka nie je členom regulovaného odvetvia a nepodlieha dodatočným zákonom o ochrane osobných údajov.